• Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon

Vi har lagstadgad resegaranti ställd till Kammarkollegiet. Läs mer här.

© 2018 by Scandinavian Broker Group Travel & Event AB

Scandinavian Broker Group Travel & Event AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro
info@sbgtravelevent.se

Allmäna resevilkor för paketresor

GDPR

SBG Travel & Event sparar huvudbokarens och medresenären/medresenärernas namn, e-post och mobilnummer.

Genom att betala depositionen godkänner huvudbokaren och medresenären/medresenärerna lagrande av personuppgifter enligt lagen om GDPR. Huvudbokaren och medresenären/medresenärerna kan när som helst efter angivet utcheckningsdatum avkräva SBG Travel & Event att radera lagrade personuppgifter genom att maila info@sbgtravelevent.se

KONSULTATION
 

1/2
Konsultuppdrag

Med vårt stora kunnande både avseende flygplatsverksamhet, frakt och passagerarlogistik samt vårt genom åren stora upparbetade kontaktnät kan SBG erbjuda en unik spetskompetens till flygplatser och logistikföretag som hjälp i utredningar och bearbetningar av presumtiva kunder.


Exempel på konsultuppdrag:

- Utredning möjlighet till frakthantering 
- Utredning fraktflyg ad-hoc och linjetrafik på flygplats
- Charter och eventresor
- SWOT analyser
- Framtagande av prislistor
- Jourkonsulttid
- Representera på mässor och nätverk
- Uppsöka kunder för er räkning 

Vill Ni komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig!